Mua nội dung từ ngân hàng câu hỏi BigSchool là như thế nào?

Làm thế nào để sửa đề thi đã tạo?

Thay vì tạo đề thi trực tuyến, tôi có thể tải đề thi của mình (định dạng .doc, pdf,..) lên hệ thống hay không?

Khi tôi sửa đề thi đã tạo thì số lượt học sinh đã làm đề có thay đổi không?

Nếu trong quá trình tạo đề tôi thoát khỏi trang đang tạo đề hoặc bị lỗi mạng thì những câu hỏi đã tạo có được lưu không?