Tôi có thể gửi phản hồi cho BigSchool ở đâu?

Tôi có thể tìm kiếm, kết bạn với các tài khoản khác trên BigSchool hay không?

Tôi muốn nạp tiền vào tài khoản thì làm như thế nào ?

Nạp tiền bằng tin nhắn SMS và nạp bằng thẻ điện thoại có gì khác nhau?

Làm thế nào để tôi có thể theo dõi chi tiết những giao dịch và số Bcoin trong tài khoản của mình?