Làm cách nào để tôi đăng kí một tài khoản BigSchool?

Khi tôi đăng ký, hệ thống thông báo “Tài khoản không được chứa kí tự đặc biệt”. Vậy những kí tự nào là kí tự đặc biệt ?

Tôi muốn biết những quy định để đăng kí một tài khoản hợp lệ

Học sinh có được đăng kí tài khoản giáo viên để sử dụng các tính năng của giáo viên trên BigSchool không ?

Khi đăng kí tài khoản có lưu ý nên dùng họ tên thật để được đảm bảo các quyền lợi. Tôi muốn biết quyền lợi đó là gì ?