Điều lệ Trường tiểu học mới nhất

  • 05/08/2017 | 04:07 GMT+7
  • 102.841 lượt xem

Nhiều bạn nhầm lẫn Điều lệ Trường tiểu học vì từ khi ban hành năm 2007, liên tục có các Thông tư sửa đổi, bổ sung: số 41/2010/TTBGDĐT, 50/2012/TTBGDĐT và gần đây nhất đã có Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT và 50/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 22 /01/2014 .

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.