Dạy học phát triển năng lực và kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt ở tiểu học (phần 2)

  • 31/03/2017 | 00:23 GMT+7
  • 28.117 lượt xem

BigSchool xin tiếp tục chia sẻ bài viết của GS. TS. Lê Phương Nga (Đại học Sư phạm Hà Nội). Phần 2 của bài viết bàn về việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Mọi chia sẻ xin ghi rõ nguồn bigschool.vn.

Dạy học phát triển năng lực và kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt ở Tiểu học (phần 1)

3.  Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá học sinh không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá. Đánh giá học sinh theo năng lực chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá học sinh đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học sinh. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa.


Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức kĩ năng, mà đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức, kĩ năng. Để chứng minh học sinh có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho học sinh được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó học sinh vừa phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã  được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức, kĩ năng, bởi năng lực là tổng hòa, kết tinh kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức… được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về  mặt xã hội của một con người.

Có thể tổng hợp một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá kiến thức, kĩ năng của người học như sau:

STT

Tiêu chí

so sánh

 Đánh giá năng lực

 Đánh giá kiến thức, kĩ năng

1

Mục đích chủ yếu nhất

- Đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

- Vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

- Xác định việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

- Đánh giá, xếp hạng giữa những người học với nhau.

2

Ngữ cảnh đánh giá

- Gắn với ngữ cảnh học tập và thực tiễn cuộc sống của học sinh.

- Gắn với nội dung học tập (những kiến thức, kĩ năng, thái độ) được học trong nhà trường.

3

Nội dung đánh giá

- Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục và những trải nghiệm của bản thân học sinh trong cuộc sống xã hội (tập trung vào năng lực thực hiện).

- Quy chuẩn theo các mức độ phát triển năng lực của người học.

 - Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở một môn học.

 

 

 - Quy chuẩn theo việc người học có đạt được hay không một nội dung đã được học.

4

Công cụ đánh giá

- Nhiệm vụ, bài tập trong tình huống, bối cảnh thực.

 

- Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ trong tình huống hàn lâm hoặc tình huống thực.

5

Thời điểm

đánh giá

- Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học.

- Thường diễn ra ở những thời điểm nhất định trong quá trình dạy học, đặc biệt là trước và sau khi dạy.

6

Kết quả đánh giá

- Năng lực người học phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ hoặc bài tập đã hoàn thành.

- Thực hiện được nhiệm vụ càng khó, càng phức tạp hơn sẽ được coi là có năng lực cao hơn.

- Năng lực người học phụ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay bài tập đã hoàn thành.

- Càng đạt được nhiều đơn vị  kiến thức, kĩ năng thì càng được coi là có năng lực cao hơn.

 

Phần tiếp theo sẽ bàn về việc thực hiện ý tưởng phát triển năng lực của người học thông qua bộ sách Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt – NXB ĐHSP. Mời các bạn cùng theo dõi trên bigschool.vn.

(Còn tiếp)

GS. TS. Lê Phương Nga - Đại học Sư phạm Hà Nội


Mời các bạn xem phần 3 cũng là phần cuối cùng:

https://bigschool.vn/day-hoc-phat-trien-nang-luc-va-kiem-tra-danh-gia-mon-tieng-viet-o-tieu-hoc-phan-3

 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.