Đánh giá thường xuyên như thế nào?

  • 11/11/2016 | 02:21 GMT+7
  • 10.354 lượt xem

Rất nhiều giáo viên bức xúc khi nhà trường yêu cầu đánh giá thường xuyên hàng tuần bằng bài kiểm tra chất lượng và ghi hàng tuần. BigSchool xin chia sẻ bằng 3 file trong bài giảng tập huấn cốt cán toàn quốc sau đây:

Đánh giá thường xuyên như thế nào?

Đánh giá thường xuyên như thế nào?

Đánh giá thường xuyên như thế nào?

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.