Công thư biểu dương việc tổ chức đăng ký dự thi, xét tuyển THPT Quốc gia

  • 11/05/2017 | 20:29 GMT+7         922 lượt xem

Ngay sau khi hết hạn đăng ký dự thi và xét tuyển cho học sinh thi THPT Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã gửi Công thư biểu dương 10 Sở GD-ĐT.

Công thư của Bộ trưởng Bộ GD-ĐTCông thư của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Danh sách 10 Sở GD-ĐT được Bộ trưởng biểu dương Danh sách 10 Sở GD-ĐT được Bộ trưởng biểu dương