Có thể thay đổi lệnh cấm thi, kiểm tra khi tuyển sinh lớp 6

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh THCS và THPT sắp tới sẽ có những sửa đổi, bổ sung một số điều. Việc góp ý cho Dự thảo từ 18/12/2017 đến 18/2/2018.

Có thể thay đổi lệnh cấm thi, kiểm tra khi tuyển sinh lớp 6?

- Một trong những sửa đổi bổ sung được dư luận quan tâm là: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

 "2. Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh."

Theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT thì tuyển sinh vào lớp 6 là xét tuyển, trừ tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM là đánh giá năng lực.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 2 như sau:

"1. Hằng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào trung học cơ sở và trung học phổ thông; việc tuyển sinh vào trung học cơ sở, trung học phổ thông bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

2. Việc tuyển sinh trung học cơ sở phải bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn."

Nếu Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BGDĐT được thông qua thì những trường THCS không thực hiện nhiệm vụ phổ cập, tuyển sinh học sinh theo đúng tuyến tuyển sinh được phân công có tuyển sinh vào lớp 6 mà số học sinh dự tuyển đông hơn chỉ tiêu sẽ được phép kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Điều kiện tuyển thẳng và điểm ưu tiên khi tuyển sinh

Sửa đổi, bổ sung tên Điều, điểm d) khoản 1 và khoản 3 Điều 7 như sau:

         "Điều 7: Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên

d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Sở giáo dục và đào tạo quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên. Mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 0,5 (không phảy năm) điểm tính theo thang 10 điểm."

Nguồn: Bộ GD&ĐT

BigSchool: Các bạn quan tâm có thể tải bản Dự thảo và Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT để xem xét kỹ hơn. Các bạn muốn góp ý xin truy cập tại đây.

 

 

Ý kiến bạn đọc: (1)

Lê Thống Nhất Mình ủng hộ sự sửa đổi, bổ sung này!

· Trả lời · · 5 năm trước
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.