Tin mới

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Trong đời sống chúng ta, với những hoàn cảnh nhất định câu nói thường được gắn với thành ngữ hay tục ngữ. Trên cộng đồng (kenh14.vn) có đưa ra 7 câu với khẳng định đã bị "tam sao thất bản"(từ cuốn "101 mẩu chuyện về chữ nghĩa"). Bạn hãy cho ý kiến, nếu không đồng ý nhé!

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Có đúng là 7 câu thành ngữ - tục ngữ thường bị nói sai không?

Tranh vẽ của Kênh 14.

Ý kiến bạn đọc
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.