Cô đọc, trò viết và cho điểm thường xuyên ở lớp 1

  • 12/12/2017 | 17:58 GMT+7
  • 15.620 lượt xem

Một số phụ huynh hỏi: Giáo viên có cho điểm ở những bài làm trên lớp với học sinh lớp 1 không? Tại sao cháu ghi là "Tập chép" mà cô lại đọc để cháu ghi mà không được nhìn chữ viết mẫu của cô như trước đây?

Xin trả lời phụ huynh: 

1) Về việc cô đọc trò viết ở lớp 1 chỉ những trường học theo sách giáo khoa Công nghệ Giáo dục mới thực hiện, còn học theo sách giáo khoa 2000 thì không đọc cho trò ghi như kiểu bài Chính tả.

2) Nguyên tắc theo thông tư 22: khi làm bài thường xuyên thì không cho điểm vào bài đối với tất cả các lớp ở tiểu học.

3) Với học sinh lớp 1 thì động viên là chính nên kể cả trước đây khi cho điểm thường xuyên thì bài chỉ từ 7 điểm trở lên mới ghi vào vở, còn dưới 7 điểm thì không ghi vào vở mà cho học sinh làm lại.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

34 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

38 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

46 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

62 lượt thi

Xem thêm