Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ giai đoạn 2019 - 2030

  • 24/11/2019 | 22:31 GMT+7
  • 9.158 lượt xem

Ngày 19/11/2019, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030". Xin chia sẻ để các bạn có thể nắm được chi tiết các yêu cầu nếu thuộc đối tượng nằm trong phạm vi áp dụng.

Đây là Quyết định số 1659/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp ký.

Đề án quy định rõ đối tượng áp dụng và không áp dụng của Đề án, cụ thể đối tượng áp dụng là:
a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước
b) Công chức trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp trung ương, tỉnh/thành, huyện, xã.
c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống cơ quan, đơn vị thuộc ngàh ngoại giao; giáo viên và giảng viên ngoại ngữ.

Đề án đã đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng mốc thời gian thực hiện:
Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ giai đoạn 2019 - 2030
Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ giai đoạn 2019 - 2030
Đề án nêu cụ thể nhiệm vụ cho các Bộ, Ngành có liên quan: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ giai đoạn 2019 - 2030
Các bạn có thể tải toàn bộ Quyết định để xem đẩy đủ, chi tiết hơn.

 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

149 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

108 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

129 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

113 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

83 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm