Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã đi tới bước nào?

  • 09/08/2018 | 06:31 GMT+7
  • 8.048 lượt xem

Chúng ta biết rằng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Đây là điều được cả xã hội quan tâm vì sự mong chờ vào việc đổi mới cơ bản và toàn diện của giáo dục.

 

Ngày 12/4/2017, dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (sau đây gọi tắt là Chương trình tổng thể) đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Đến ngày 20/5/2017, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học, trong đó có các thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân và 63/63 sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời trên các tờ báo lớn đã có khoảng 200 bài viết và khoảng 400 ý kiến chia sẻ dưới các bài viết.

Ngày 27/7/2018, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua.

Theo Bộ GD-ĐT, chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo kế hoạch công bố vào tháng 9/ 2018. Đây là căn cứ để chúng ta tiến tới bộ sách giáo khoa mới cho chương trình mới.

Được biết lãnh đạo Chính phủ sẽ mời nhiều đơn vị hội nghề nghiệp, các chuyên gia giáo dục để lấy thêm các ý kiến góp ý cho bản dự thảo.

Xin gửi các bạn văn bản mới nhất mà chúng tôi mới nhận được ngày 8/8/2018.

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

77 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

66 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

80 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

75 lượt thi

Xem thêm