Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn

Đã có những nghị định chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngày 23/12/2014, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDDT các nghị định trên.

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

BigSchool xin chia sẻ với các bạn toàn văn nội dung văn bản hợp nhất các nghị định đăng trên CÔNG BÁO của Chính phủ.

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn
Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn
Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn
Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn
Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn
Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn
Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014

Ý kiến bạn đọc: (1)

nguyễn minh Xin hỏi trường tôi có bà phân hiệu , nhưng hiện tại năm 2017_2018 này chỉ có một phân hiệu được hưởng thụ hút vùng 3, vùng khó khăn, mà tôi mới chuyển vào trường này ,tôi năm này được dạy ở phân hiệu có hướng thu hút vậy tôi có được đi dạy hết thời gian 5 để hưởng thụ hút vùng 3 đó không , trường tôi mâý năm trước khi xã Đăk wil được hưởng hết , cả trường tôi đã hưởng hết rồi, bây giờ tôi mới chuyển đến thì chỉ được hưởng 1 phân hiệu có vùng khó khăn thôi, vậy cho hỏi đến hết năm học này tôi có được vào dạy ở phân hiệu đó không, hay cắt cô khác vào, mà họ đều hướng hết vùng 3 vùng khó khăn rồi

· Trả lời · 8 tháng trước
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

40 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

43 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

59 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

65 lượt thi

Xem thêm