Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường, làm mất nhiều công sức, gây áp lực và làm ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của giáo viên.

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Chỉ thị 138/CT-BGDĐTChỉ thị 138/CT-BGDĐT

Ý kiến bạn đọc: (1)

Hanh Nguyen Vấn đề là đa số giáo viên đều không biết công văn nào của BGD quy định về hồ sơ. Nên vẫn không thấy giảm tải được gì.

· Trả lời · · 4 năm trước
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.