Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

  • 03/02/2018 | 05:15 GMT+7
  • 104.117 lượt xem

Thầy Phan Duy Nghĩa đã tổng kết và hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học. Không những giúp học sinh nắm vững cấu tạo số tự nhiên mà còn biết ứng dụng dấu hiệu chia hết của một số cho các số.

Thầy giáo Phan Duy NghĩaThầy giáo Phan Duy Nghĩa

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

Các dạng toán về số và chữ số ở tiểu học

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.