Bộ GD&ĐT xin góp ý về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

  • 28/03/2018 | 17:48 GMT+7
  • 12.751 lượt xem

Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông” và công bố để xin góp ý, tiến tới ban hành chính thức. Mời các bạn quan tâm có thể xem xét để biết và góp ý.

Mục đích của việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông 

1. Giúp giáo viên tự đánh giá từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Làm cơ sở để nhà trường đánh giá, xếp loại năng lực nghề nghiệp giáo viên từ đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên thường xuyên, liên tục.
3. Làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.
4. Làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng các chương trình bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của giáo viên phổ thông, giáo viên giáo dục thường xuyên và giáo viên các trường trực thuộc Bộ.

Các tiêu chuẩn của chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nghề nghiệp gồm 2 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin gồm 3 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 3: Năng lực nghiệp vụ sư phạm gồm 4 tiêu chí
Tiêu chuẩn 4: Năng lực xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục dân chủ gồm 3 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 5: Năng lực xây dựng các quan hệ xã hội gồm 3 tiêu chí.

Phương pháp đánh giá

- Để đánh giá giáo viên sẽ căn cứ vào:
a) Báo cáo tự đánh giá;
b) Các minh chứng trực tiếp của quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục (các giải pháp; các sản phẩm của hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình; học liệu; tổ chức hoạt động giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội; quyết định khen thưởng, kỷ luật; biên bản họp; các văn bằng, chứng chỉ liên quan).
Minh chứng đạt được ở mức độ tốt của tiêu chí phải bao gồm minh chứng đạt được mức độ khá và minh chứng theo yêu cầu ở mức độ tốt của tiêu chí.
Minh chứng đạt được ở mức độ khá của tiêu chí phải bao gồm minh chứng đạt được ở mức độ đạt và minh chứng theo yêu cầu ở mức độ khá của tiêu chí.
c) Ý kiến khảo sát của đồng nghiệp.
- Cách thức đánh giá:
Mỗi giáo viên được đánh giá theo từng tiêu chí và đánh giá chung
a) Đánh giá theo từng tiêu chí:
Mỗi tiêu chí được đánh giá theo các mức "Đạt”, "Khá”, "Tốt" và "Không đạt". Đối với mức "Đạt", "Khá”, "Tốt" của tiêu chí: giáo viên cần đáp ứng yêu cầu của mức đó kèm theo minh chứng phù hợp (có mẫu dành riêng cho giáo viên tiểu học và các cấp học khác, các bạn nên xem chi tiết).
Đối với mức “Không đạt”: giáo viên không đáp ứng được yêu cầu mức đạt của tiêu chí hoặc không có minh chứng để chứng minh.
b) Đánh giá chung
Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, giáo viên sẽ được xếp loại đánh giá mức độ "Đạt", "Khá", "Tốt" hoặc "Không đạt".
+ Mức Đạt: Toàn bộ các tiêu chí phải được đánh giá từ mức đạt trở lên;
+ Mức Khá: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên, trong đó đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 (tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này) được xếp ở mức khá trở lên;
+ Mức Tốt: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức khá, trong đó đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức tốt, trong có các tiêu chí ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 (tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này) được xếp ở mức tốt;
+ Mức Không đạt: Có từ 01 tiêu chí trở lên không đáp ứng yêu cầu của mức đạt.
Chú ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông cũng quy định rõ về quy trình đánh giá, chu kỳ đánh giá, công cụ đánh giá và việc tổ chức thực hiện với trách nhiệm của từng cấp.
Các thầy cô nên tải toàn văn để xem chi tiết. Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông” gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: Nhà 8C – 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng –Bách Khoa - Hà Nội (Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, ĐTCQ: 024 36230221, ĐTDĐ: 0918763035; Email: nttloan@moet.gov.vn) trước ngày 25 tháng 05 năm 2018.
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

147 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

128 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

112 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

82 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm