Bộ GD&ĐT tổ chức tuyển chọn các chủ biên, tác giả và biên tập viên sách giáo khoa

  • 02/04/2019 | 06:33 GMT+7
  • 3.567 lượt xem

Bộ GD&ĐT tổ chức tuyển chọn các chủ biên, tác giả và biên tập viên để biên soạn, biên tập sách giáo khoa theo quy định tại Luật Đấu thầu, Hướng dẫn tuyển chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới và các quy định của Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, SGK GDPT mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch biên soạn một bộ SGK theo CT GDPT, với mục tiêu hoàn thành việc biên soạn và phê duyệt, cho phép sử dụng một bộ SGK theo CT GDPT mới để triển khai áp dụng tuần tự theo các lớp của mỗi cấp học, trong đó lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020 – 2021; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch và không độc quyền.

Bộ GD&ĐT đã ra Thông báo mời thầu chủ biên, tác giả, biên tập viên sách giáo khoa trên Mạng Đấu thầu Quốc gia.

Chủ biên 

1. SGK môn Tiếng Việt/Ngữ văn (03 chuyên gia)

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: VIỆT NAM

Tên dự án: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP)

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới

Khoản tín dụng số: 5691-VN

Vị trí tư vấn: Chuyên gia tư vấn Việt Nam làm chủ biên SGK môn Tiếng Việt/Ngữ văn (03 chuyên gia).

Số hiệu gói thầu: 2.1/IC/05_1

Chính phủ Việt Nam vay một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới (WB) để chi cho toàn bộ hoạt động Dự án RGEP, trong đó có hoạt động tuyển chọn chủ biên sách giáo khoa môn Tiếng Việt, môn Ngữ văn, bao gồm 3 vị trí chuyên gia: 1 chủ biên sách giáo khoa môn Tiếng Việt, 1 chủ biên sách giáo khoa môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở và 1 chủ biên sách giáo khoa môn Ngữ văn cấp trung học phổ thông. Hoạt động này nhằm đạt được một trong các mục tiêu của Dự án RGEP là hoàn thành việc biên soạn một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông đầy đủ các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuân thủ Hiệp định tài trợ, Sổ tay thực hiện Dự án RGEP và các thủ tục liên quan của WB và pháp luật Việt Nam.

Các chủ biên là người chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sách giáo khoa môn Tiếng Việt và môn Ngữ văn, đáp ứng tiêu chuẩn sách giáo khoa quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Thông tư 33).

Các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả sách giáo khoa thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 21 Thông tư 33).

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2019.

Yêu cầu đối với chủ biên:

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn; am hiểu về khoa học giáo dục;

- Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt;

- Tự nguyện tham gia biên soạn sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Ngoài các yêu cầu trên, các tiêu chí sau sẽ được xem xét (thứ tự ưu tiên theo mức độ đạt được đối với từng tiêu chí):

- Đã tham gia biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông môn Tiếng Việt hoặc môn Ngữ văn;

- Đã tham gia một trong các công việc sau: xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trực tiếp dạy học môn Tiếng Việt hoặc môn Ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông ở cấp học có sách giáo khoa được biên soạn.

- Đã tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoàn thành đề tài khoa học thuộc một trong các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Đã công bố bài báo hoặc công trình khoa học thuộc một trong các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ việc biên soạn sách giáo khoa.

Ban Quản lý Dự án RGEP trân trọng kính mời các chuyên gia quan tâm tới vị trí chủ biên gửi 02 bộ Hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, thư điện tử) cho Ban Quản lý Dự án trước 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Tầng 4, Nhà A3 bis, Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (+84) 02432 151 663 (bấm tiếp số máy lẻ: 112)

E-mail: [email protected]

Để được biết thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu của chủ biên, các chuyên gia có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án RGEP trong các ngày làm việc (buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Trân trọng./.

Giám đốc
Nguyễn Xuân Thành

Chú ý: Tư vấn tham khảo mẫu lý lịch khoa học ở file đính kèm.

2. SGK môn Toán (03 chuyên gia)

3. SGK môn Đạo đức/Giáo dục công dân/GD KT và PL (03 chuyên gia)

4. SGK môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học (2 chuyên gia)

5. SGK môn Khoa học tự nhiên (1 chuyên gia)

6. SGK môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THPT (3 Chuyên gia)

7. SGK nhóm môn Khoa học xã hội (04 chuyên gia)

8. SGK môn Tin học (03 chuyên gia)

9. SGK môn Công nghệ (03 chuyên gia)

10. SGK môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (04 chuyên gia)

11. SGK môn Âm nhạc (03 chuyên gia)

12. SGK môn Mĩ thuật (03 chuyên gia)

13. SGK Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (03 chuyên gia)

Tác giả biên soạn sách giáo khoa 

1. SGK môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia)

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: VIỆT NAM

Tên dự án: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP)

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới

Khoản tín dụng số: 5691-VN

Vị trí tư vấn: Chuyên gia tư vấn Việt Nam làm tác giả sách giáo khoa môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia).

Số hiệu gói thầu: 2.1/IC/06_1-1

Chính phủ Việt Nam vay một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới (WB) để chi cho toàn bộ hoạt động Dự án RGEP, trong đó có hoạt động tuyển chọn 7 tác giả sách giáo khoa môn Tiếng Việt cấp tiểu học. Hoạt động này nhằm đạt được một trong các mục tiêu của Dự án RGEP là hoàn thành việc biên soạn một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông đầy đủ các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuân thủ Hiệp định tài trợ, Sổ tay thực hiện Dự án RGEP và các thủ tục liên quan của WB và pháp luật Việt Nam.

Các tác giả là người chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa môn Tiếng Việt cấp tiểu học, đáp ứng tiêu chuẩn sách giáo khoa quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Thông tư 33).

Các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả sách giáo khoa thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 21 Thông tư 33).

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2019.

Yêu cầu đối với tác giả:

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn; am hiểu về khoa học giáo dục;

- Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt;

- Tự nguyện tham gia biên soạn sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Ngoài các yêu cầu trên, các tiêu chí sau sẽ được xem xét (thứ tự ưu tiên theo mức độ đạt được đối với từng tiêu chí):

- Đã tham gia biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông môn Tiếng Việt;

- Đã tham gia một trong các công việc sau: xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trực tiếp dạy học môn Tiếng Việt cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông;

- Đã tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoàn thành đề tài khoa học thuộc một trong các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Đã công bố bài báo hoặc công trình khoa học thuộc một trong các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ việc biên soạn sách giáo khoa.

Ban Quản lý Dự án RGEP trân trọng kính mời các chuyên gia quan tâm tới vị trí tác giả gửi 02 bộ Hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, thư điện tử) cho Ban Quản lý Dự án trước 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Tầng 4, Nhà A3 bis, Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (+84) 02432 151 663 (bấm tiếp số máy lẻ: 112)

E-mail: [email protected]

Để được biết thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu của tác giả, các chuyên gia có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án RGEPtrong các ngày làm việc (buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Trân trọng./.

Giám đốc

Nguyễn Xuân Thành

2. SGK môn Ngữ văn cấp THCS (7 chuyên gia)

3. SGK môn Toán cấp tiểu học (7 chuyên gia)

4. SGK môn Toán cấp THCS (7 chuyên gia)

5. SGK môn Đạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân cấp THCS (7 chuyên gia)

6. SGK môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học cấp tiểu học (7 chuyên gia)

7. SGK môn Khoa học tự nhiên cấp THCS (7 chuyên gia)

8. SGK nhóm môn Khoa học xã hội cấp tiểu học và cấp THCS (8 chuyên gia)

9. SGK môn Tin học cấp tiểu học và cấp THCS (7 chuyên gia)

10. SGK môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp THCS (9 chuyên gia)

11. SGK môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học và cấp THCS (8 chuyên gia)

12. SGK môn Âm nhạc cấp tiểu học và cấp THCS (7 chuyên gia)

13. SGK môn Mĩ thuật cấp tiểu học và cấp THCS (7 chuyên gia)

14. SGK Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học (4 chuyên gia)

15. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS (4 chuyên gia)

16. SGK môn Tiếng Việt (cấp tiểu học) và môn Ngữ văn (cấp THCS) (9 chuyên gia)

Biên tập viên sách giáo khoa 

1. SGK môn Toán (cấp tiểu học và cấp THCS) (9 chuyên gia)

2. SGK môn Đạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân (cấp THCS) (4 chuyên gia)

3. SGK nhóm môn Khoa học tự nhiên cấp tiểu học và cấp THCS (9 chuyên gia)

4. SGK nhóm môn Khoa học xã hội cấp tiểu học và cấp THCS  (5 chuyên gia)

5. SGK môn Tin học cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia)

6. SGK môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia)

7. SGK môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia)

8. SGK môn Âm nhạc cấp tiểu học và cấp THCS (4 chuyên gia)

9. SGK môn Mĩ thuật cấp tiểu học và cấp THCS (4 chuyên gia)

10. SGK Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp THCS) (4 chuyên gia)

Chú ý: Thời hạn nộp hồ sơ cho các ứng cử viên là trước 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019.

 

 

Tệp tin liên quan:

Mẫu lý lịch khoa học

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.