Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

  • 28/01/2019 | 13:49 GMT+7
  • 9.849 lượt xem

Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.

Dự kiến danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 như sau:

Môn Toán

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Môn Tiếng Việt 

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Môn Tự nhiên và Xã hội

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Môn Âm nhạc

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Môn Mĩ thuật (Cho 01 phòng học bộ môn)

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Môn Giáo dục thể chất

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Môn Đạo đức

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Hoạt động trải nghiệm

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Thiết bị dùng chung

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009
Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thay danh mục năm 2009

Chú ý: Mọi ý kiến xin gửi về Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 024.38695144; Email: [email protected]. Thời hạn ngày 8/3/2019.

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.