Bài giảng nổi bật và tiêu chí đưa lên


Bạn có muốn bài giảng của mình trở thành một trong những bài giảng nổi bật trên hệ thống ? Hãy cùng tìm hiểu xem thế nào là bài giảng nổi bật và tiêu chí để được lựa chọn bài giảng nổi bật là gì nhé !

Bài giảng nổi bật là bài giảng có nhiều người xem và nhiều người yêu thích nhất trong tuần. 

Tiêu chí đưa lên : dựa vào tổng số sao mà người dùng vote cho bài giảng đó.