Bài báo và đề toán cuối cùng của Thầy Đỗ Trung Hiệu gửi Toán Tuổi thơ

Thầy Đỗ Trung Hiệu tham gia Hội đồng biên tập Tạp chí Toán Tuổi thơ từ những ngày đầu tiên. Để tưởng nhớ tới Thầy, xin chia sẻ với các bạn bài báo và đề toán cuối cùng của Thầy gửi đăng trên tạp chí số đầu tiên năm 2018.

Rất nhiều khi các em học sinh giải nhiều cách khác nhau mà chính tác giả đề toán chưa hẳn đã nghĩ đến. Qua bài viết cũng là lời nhắn nhủ của Thầy với các thầy cô và các em học sinh: Hãy không dừng lại ở một cách giải, tiếp tục suy nghĩ theo các hướng khác để tìm ra lời giải mới. Đấy cũng chính là dạy học phát triển năng lực cho học sinh và cũng là con đường tìm tòi khám phá rất cần rèn luyện cho các em.

Bài báo và đề toán cuối cùng của Thầy Đỗ Trung Hiệu gửi Toán Tuổi thơ

Bài báo cuối cùng Thầy Đỗ Trung Hiệu gửi Toán Tuổi thơBài báo cuối cùng Thầy Đỗ Trung Hiệu gửi Toán Tuổi thơ

Đề toán cuối cùng Thầy gửi TTT dành cho lớp 3Đề toán cuối cùng Thầy gửi TTT dành cho lớp 3

 

Ý kiến bạn đọc: (2)

nghthu Tôi thường dùng cách giải của bạn E.
Cách giải của bạn G là không đúng: cách tính phân số (3/4 - 2/3 = 1/12) tương ứng với số sách chênh lệch khi thêm sách vào (20 cuốn) là thiếu căn cứ (không đúng).

Ví dụ: giả sử thay đổi đề bài thành: "... tổ 3 quyên được 25 cuốn ..." thì theo cách giải của bạn G là:
- Số sách thêm vào ngăn 1 nhiều hơn số sách thêm vào ngăn 2 là: 40 - 25 = 15
- Phân số chỉ số sách ứng với 15 cuốn là: 1/12
- Lúc sau, số sách ở ngăn 1 là: 15:(1/12) = 180
- Lúc đầu, số sách ở ngăn 1 là: 180 - 40 = 140
- Lúc đầu, số sách ở ngăn 2 là: 140 * 3/2 = 210
=> Lúc sau, số sách ở ngăn thứ 2 là 210 + 25 = 235 không bằng (4/3)*140 (mâu thuẫn với đề bài)
*** Đáp án đúng của ví dụ này là: ngăn 1 (170 cuốn), ngăn 2 (255 cuốn)

Góp ý: giáo viên khi ra đề, nên cho giá trị lẻ một chút để hạn chế mấy bài giải ăn may mà ra đúng đáp số.

· Trả lời · 5 năm trước

nghthu Tôi thường dùng cách giải của bạn E.
Cách giải của bạn G là không đúng: cách tính phân số (3/4 - 2/3 = 1/12) tương ứng với số sách chênh lệch khi thêm sách vào (20 cuốn) là thiếu căn cứ (không đúng).

Ví dụ: giả sử thay đổi đề bài thành: "... tổ 3 quyên được 25 cuốn ..." thì theo cách giải của bạn G là:
- Số sách thêm vào ngăn 1 nhiều hơn số sách thêm vào ngăn 2 là: 40 - 25 = 15
- Phân số chỉ số sách ứng với 15 cuốn là: 1/12
- Lúc sau, số sách ở ngăn 1 là: 15:(1/12) = 180
- Lúc đầu, số sách ở ngăn 1 là: 180 - 40 = 140
- Lúc đầu, số sách ở ngăn 2 là: 140 * 3/2 = 210
=> Lúc sau, số sách ở ngăn thứ 2 là 210 + 25 = 235 không bằng (4/3)*140 (mâu thuẫn với đề bài)
*** Đáp án đúng của ví dụ này là: ngăn 1 (170 cuốn), ngăn 2 (255 cuốn)

Góp ý: giáo viên khi ra đề, nên cho giá trị lẻ một chút để hạn chế mấy bài giải ăn may mà ra đúng đáp số.

· Trả lời · 5 năm trước
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.