20 bài toán mà khi giải không cần giấy nháp dành cho tiểu học

  • 12/01/2018 | 02:00 GMT+7
  • 23.648 lượt xem

Không phải khi làm bài toán nào cũng lấy giấy nháp ra để nháp đâu nhé! Bởi nháp mà không đọc kỹ đề bài để định hướng có khi lại nháp lung tung và càng đi xa lời giải.

Nhưng đọc kỹ bài toán và ngẫm nghĩ một chút có khi lại ra luôn lời giải mà chưa kịp nháp.

Để giải 20 bài toán sau đây, xin gợi ý:

- Chỉ đọc bài toán và ngẫm nghĩ chút sẽ nói luôn lời giải. Không có bài nào khó nhé!

- Chìa khoá để giải các bài này nằm trong các điều sau đây:

Chìa khoá giải 20 bài toánChìa khoá giải 20 bài toán

 
 

Bài 1:


a) Nếu tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng có thể là 1 số lẻ được không?

b) Nếu tích của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ được không?

c) "Tổng" và "Hiệu" hai số tự nhiên có thể có một số chẵn và số kia là lẻ được không?

Bài 2:

Không cần làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau đây đúng hay sai?


a) 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b) 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115

c, 5674 x 163 = 610783

Bài 3:

Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024


Bài 4:

Có thể tìm được 2 số tự nhiên sao cho hiệu của chúng nhân với 18 được 1989 không?

Bài 5:

Có thể tìm được 1 số tự nhiên nào đó nhân với chính nó rồi trừ đi 2 hay 3 hay 7 hay  8 lại được 1 số tròn chục hay không.

Bài 6:

Có số tự nhiên nào nhân với chính nó được kết quả là một số viết bởi 6 chữ số 1 không?

Bài 7:

a) Số 1990 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp được không?

b) Số 1995 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

c) Số 1993 có phải là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

Bài 8:

Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ x 48 x 49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Bài 9:

Bạn Toàn tính tổng các chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không thực hiện tính tổng em cho biết Toàn tính đúng hay sai?

Bài 10:

Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 đến 99 được 2025. Không tính tổng đó em cho biết Tùng tính đúng hay sai?

Bài 11:

Tích sau tận cùng bằng mấy chữ số 0?

20x21x22x23x. . .x28x29


Bài 12:

Tiến làm phép chia 1935 cho 9 được thương là 216 và không còn dư. Không thực hiện phép tính, cho biết Tiến làm đúng hay sai?

Bài 13:

Huệ tính tích :

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999

Không tính tích em cho biết Huệ tính đúng hay sai?

Bài 14:

Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

13 x 14 x 15 x. . .x 22


Bài 15:

Không làm phép tính hãy cho biết kết quả của mỗi phép tính sau có tận cùng bằng chữ số nào?


a) (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)


b) 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x. . .x 99


c) 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996


d) 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91


e) 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81


Bài 16: 

Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0
?

a) 1 x 2 x 3 x. . .x 99 x 100


b) 85 x 86 x 87 x. . .x 94


c) 11 x 12 x 13 x. . .x 62


Bài 17: 

Không làm tính xét xem kết quả sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?


a) 136 x 136- 41=1960


b) ab x ab - 8557 = 0


Bài 18:

Có số nào chia cho 15 dư 8 và chia cho 18 dư 9 hay không?


Bài 19:

Người ta viết các số tự nhiên liên tiếp và khi đến chữ số thứ 100 thì dừng lại thì được số

số a = 1234567891011121314. . .

Số a có tận cùng là chữ số nào? 

Bài 20:

Có thể tìm được 2 số tự nhiên A và B sao cho tổng của chúng nhân với hiệu của chúng đúng bằng 2002 được không?

Phan Duy Nghĩa  

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.