2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)

  • 26/01/2018 | 15:34 GMT+7
  • 47.763 lượt xem

Các thầy cô có thể tham khảo ma trận và đề minh hoạ để có thể tạo ra các đề kiểm tra tương tự theo đúng tinh thần thông tư 22. Các bậc phụ huynh cũng có thể nắm được hình thức, nội dung kiểm tra để giúp con em hoặc cho kiểm tra thử.

Cảm ơn thầy Nguyễn Áng đã chỉ đạo và phối hợp biên soạn và xin chia sẻ với các bạn.

Ma trận và đề minh hoạ số 1 kiểm tra giữa kỳ II lớp 4 môn Toán

Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4
2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)
2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)
Đề minh hoạ kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4Đề minh hoạ kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4
2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)
Đáp án đề minh hoạ kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4Đáp án đề minh hoạ kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4

Đề minh hoạ số 2 kiểm tra giữa kỳ II lớp 4 môn Toán

2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)
2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)
2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)

Đề kiểm tra giữa kỳ II lớp 4 môn Toán (đề 2)Đề kiểm tra giữa kỳ II lớp 4 môn Toán (đề 2)

2 đề minh họa kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 4 (kèm ma trận, đáp án)
Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ II lớp 4 môn Toán (đề 2)Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ II lớp 4 môn Toán (đề 2)

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.